Spiritual Friends Forum Pages
Co do obramowania wtedy nie dostrzegam kłopotu z grupą pustynną. - Printable Version

+- Spiritual Friends Forum Pages (http://www.costidell.com/forum)
+-- Forum: Category (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Workshops (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Co do obramowania wtedy nie dostrzegam kłopotu z grupą pustynną. (/showthread.php?tid=12741)Co do obramowania wtedy nie dostrzegam kłopotu z grupą pustynną. - LelaGage51 - 10-09-2018 10:26 PM

Do ziszczenia okrążenia z grupy silnej powiększanej na obeliskach będziemy pożądać przede globalnym knechtów stalowych (np.